Döbern

Döbern (Derbno)

Döbern (Derbno) – miasteczko z tradycją szklarską od połowy XIX w. Obecnie można zwiedzać manufakturę i szlifiernię kryształów w szklanej piramidzie znajdującej obok dawnej huty.

Projekt 'Bez granic - część I'