Forst

O mieścieStowarzyszenie Kraj & LudzieWycieczka rowerowa

Forst ( Lausitz)

– miasto na Dolnych Łużycach, prawa miejskie otrzymało  w 1265r. W 2015 r. hucznie będzie obchodzić swoje 750 lecie. Historia miasta wiąże się podobnie jak historia Żar z rodem Bibersteinów. Herb tego rodu – róg jelenia jest herbem miasta Forst.

Miasto nazywano też „Manchesterem niemieckim”, gdyż było  ono dużym ośrodkiem przemysłu tekstylnego. Charakterystyczna jest stara  panorama  miasta z dziesiątkami kominów. Obecnie warto zwiedzić ciekawe Muzeum Tekstylne, w którym zapoznać się można m.in. ze starymi technikami tkackimi.

Ponad 100 lat ma już Wschodnioniemiecki Ogród Różany w Forst. Tysiące (setki !!!) rodzajów róż, wspaniałe kolorowe dywany kwiatów najlepiej podziwiać na końcu czerwca,  kiedy hucznie obchodzone są dni parku.

Dzisiaj Forst ( Lausitz) liczy 19 tys. mieszkańców. W mieście jest siedziba powiatu Sprewa- Nysa. Przed wojną miasto liczyło ok. 44 tys. mieszkańców, a zachodnia dzielnica miasta leżąca obecnie po polskiej stronie Nysy Łużyckiej nazywała się Berge. Dzisiaj jest to wieś Zasieki.

Łużycka  nazwa miasta Forst to Barść. W Forst  funkcjonowały  drogowe przejście graniczne Forst- Zasieki oraz kolejowe przejście graniczne Forst – Zasieki, które zlikwidowano wraz z przystąpieniem Polski do strefy Schengen.

Niestety do dzisiaj nie odbudowano głównego mostu leżącego w centrum miasta „ Lange Brücke” i kilku kładek nad Nysą Łużycką.

Warty zwiedzenia w Forst jest leżący w rynku kościół  p.w. Św. Mikołaja – późnogotycki z XV wieku. Szczególnego polecenia wymaga zwiedzenie podziemi tego kościoła, gdzie świetnie zachowane są bogato zdobione trumny panujących w Forst i pobliskim zamku w Brodach.

Z Forst można dojechać obecnie ścieżką rowerową na stronę polską Łużyc przez Brody, Lubsko aż do Jasienia. W przyszłości planuje się także kontynuację budowy niniejszej ścieżki do Żar i dalej  do Żagania.

Instytucje takie jak Brandenburskie Muzeum Włókiennictwa, Archiwum Zaginionych Miejsc lub stadion rowerowo-jeździecki są rzeczywiście godne uwagi.

Latem — trasy rowerowe, rezerwaty przyrody, idylliczne jeziora lub „bezbarierowe” kąpielisko zapraszają do dłuższego pobytu.

Lecz Forst to także ekonomia – z wyjątkową lokalizacją bezpośrednio przy Polsko – Niemieckiej granicy, w przeszłości odznaczone, jako najbardziej dla przedsiębiorczości przyjazna komuna Brandenburgii.


Stowarzyszenie Kraj & Ludzie – Region Nysy Łużyckiej

Cele stowarzyszenia

Kultywowanie tradycji i zwyczajów oraz krzewienie idei małej ojczyzny na terenie Wschodnich Łużyc, a w szczególności wspieranie współpracy transgranicznej z polskimi partnerami z Brodów, Brożka, Zasiek, Łazu, Lubska czy Żar w zakresie przyrody, środowiska naturalnego jak również historii i kultury, także pod względem turystycznym.

Przybliżanie dzieciom i młodzieży, włącznie z osobami niepełnosprawnymi, rodzimej przyrody i środowiska naturalnego oraz zorientowanego ekologicznie przekazu wartości  poprzez takie projekty jak „Zielona szkoła)” i „Mrówcza ścieżka edukacyjna” wraz z fachowymi  prelekcjam) i  poglądowymi  wystawami oraz urozmaiconymi wycieczkami ze zwiedzaniem miejscowej przyrody.

 

Jednodniowa wycieczka rowerowa z przewodnikiem przez wschodnią część Dolnych Łużyc z Żar do Forst

Długość trasy: ok. 50 km

Żary – Zielony Las – Olbrachtów – Lipinki Łużyckie – Pietrzyków – Trzebiel – Siedlec – Forst

Ze względu na odległość wyruszamy pociągiem lub mikrobusem z Forstu. Rowery zabierane lub dostarczane są do Żar, które są punktem startowym rajdu rowerowego.

Żary, zwane także stolicą polskich Dolnych Łużyc, stanowią punkt kulminacyjny naszej jednodniowej wycieczki. Dawniej miasto zdominowane było przez przemysł włókienniczy i produkcję porcelany, dziś jest to dynamicznie rozwijające się miasto z ok. 40 000 mieszkańców.

Do najwspanialszych zabytków, będących zarazem świadkami przeszłości historycznej, należą „Trzy wieże”, pałac hrabiego Promnitza i dawny zamek Bibersteinów, a ponadto stary gotycki kościół farny, rynek z ratuszem i pozostałości fortyfikacji miejskich.

Przez dziewiczy Zielony Las wspinamy się na wysokość 227 m na najwyższą „górę” Dolnych Łużyc; Wieża Bismarcka i wieża widokowa są jej symbolami.

Teraz trasa rowerowa prowadzi wzdłuż obszaru źródłowego Lubszy, przez małe senne miejscowości i tereny urocze przyrodniczo.

Przerwa obiadowa zaplanowana jest w ośrodku jeździeckim w Pietrzykowie, gdzie spożyty zostanie zamówiony obiad.

Zaraz po posiłku droga prowadzi dalej przez Dębinkę, Jagłowice, Trzebiel do Diabelskiego Kamienia w Kamienicy.

To największy głaz narzutowy w okolicy. Tu na miejscu wysłuchamy krótkiego wprowadzenia na temat geologii i historii Łuku Mużakowskiego, który dzisiaj posiada status międzynarodowego geoparku.

Następnie droga wiedzie do Siedlca (Zelz) i przez Nysę. Tutaj możliwa jest krótka przerwa na kawę i ciasto.

Jadąc dalej ścieżką rowerową Odra-Nysa trasa prowadzi przez idylliczne błonia nad Nysą z jedyną w swoim rodzaju fauną i florą. Przy odrobinie szczęścia można tu zaobserwować gągoły, nurogęsi czy rybołowy podczas polowania.

Forst stanowi punkt końcowy wycieczki.

Projekt 'Bez granic - część I'